Dlaczego czytanie Biblii Jerozolimskiej jest tak… specyficzne?

Istnieje wiele przekładów Pisma Świętego. Jednym z nich jest Biblia Jerozolimska, która – istniejąc od 2006 roku – wnosi wiele do poznawania chrześcijaństwa, jak i do samego nauczania religii. Dlaczego zatem owa Biblia… jest tak wyjątkowa? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można poniżej.

Oryginalny wstęp

Atutem Biblii Jerozolimskiej jest jej wstęp. Nie, nie chodzi tu o tak dobrze znane teksty jak np. wstęp do poszczególnych ksiąg, czy też wstęp do Pięcioksięgu. Wręcz przeciwnie – autorzy tego tłumaczenia wprowadzają wstępy wyłącznie do pogrupowanych wcześniej „zespołów ksiąg”. Można więc znaleźć w niej wstęp do wspomnianego Pięcioksięgu, ale też do np. ksiąg prorockich. Inaczej sprawa wygląda z pojedynczymi tematycznie księgami, takimi jak chociażby Księga Psalmów.

Komentarze i treść

Co ciekawe, tylko w Biblii Jerozolimskiej pojawia się bardzo ciekawy stosunek treści do komentarzy. W przypadku Księgi Rodzaju, stosunek ten wyraża się wartością 1:3. Owszem, dla wielu Czytelników może być to pewną wadą, ale – bądź co bądź – tylko w ten sposób można w pełnym tego słowa znaczeniu poznać treść Pisma Świętego. Faktem jest też to, że taka lektura pochłania znacznie więcej czasu.

Podsumowując, treść Biblii Jerozolimskiej to zupełnie nowe spojrzenie na to, co słyszy się np. w trakcie Mszy Świętej. Dzięki temu, można jeszcze bardziej zgłębić wiarę, a także – co ma istotne znaczenie dla wiernych – poznać Boga. https://www.meritohurt.pl/pismo-swiete/biblia-jerozolimska-paginowana,11183,1.html