Jezu ufam Tobie

jezus cierniem ukoronowany na krzyżu za nasze grzechy

Obraz zatytułowany „Jezu ufam Tobie” jest jednym z najbardziej popularnych obrazów religijnych w Polsce. Jest to spowodowane tym, że powstał on na polecenie samego Jezusa Chrystusa, w celu wybłagania Bożego Miłosierdzia. Swoją wolę Jezus miał przekazać siostrze Faustynie Kowalskiego podczas mistycznych objawień.

Kult Miłosierdzia

Jezus wybrał Faustynę Kowalską na apostołkę Bożego Miłosierdzia i przekazał jej wszystkie sposoby kultu. Stosowanie się do zaleceń przekazanych przez polską zakonnicę zaowocowało lawiną wydarzeń, które sprawiły, że obecnie kult Bożego Miłosierdzia jest obecnie tak szeroko rozwinięty. Dzięki przekazom św. Faustyny podjęto następujące kroki w celu rozpowszechnienia kultu Bożego Miłosierdzia:

  • założenie Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
  • rozpowszechnienie modlitwy jaką jest Koronka do Miłosierdzia Bożego;
  • ustanowienie Godziny Miłosierdzia,
  • ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego,
  • namalowanie obrazu, na którym widnieje Jezus Miłosierny, tzw. obraz „Jezu ufam Tobie”.

Obraz Miłosierdzia

Wspomniany obraz został namalowany po raz pierwszy w 1934 roku, z pomocą organizacyjną księdza Michała Sopoćki, który był spowiednikiem świętej Faustyny oraz jej duchowym powiernikiem. Malarz Eugeniusz Kazimirowski namalował wizerunek Jezusa Miłosiernego na podstawie opisów Faustyny. Obraz przedstawia Jezusa w białej szacie – zapoznaj się tu. Wskazuje on swoje serce. Wypływają z niego dwie smugi światła – jedna biała, będąca symbole wybaczenia, a druga czerwona będąca alegorią zbawczej śmierci Jezusa na krzyżu. Ponadto na dole obrazu widnieje cytat „Jezu ufam Tobie”, który ma być drogowskazem. Jeżeli wszystkie sprawy zawierzymy Jezusowi, on an pewno nas wesprze. Obraz został namalowany zgodnie z życzeniem Jezusa. Kult obrazu ma przyczynić się do dostąpienia Bożego Miłosierdzia.