Ochrona przed złym duchem ze świętym Benedyktem

Szukamy cudownej ochrony a nie przyjmujemy sakramentów? Krzyż, medalik, różaniec – tylko wtedy mają sens, gdy nasze w życie w całości oddajemy Bogu. Przywiązanie do tego typu sakramentaliów musi więc być skondensowane wokół Jezusa Chrystusa i Maryi. Tylko wtedy te święte znaki mają cudowną moc, które ochronią przez złym duchem.

Różaniec

Te kolorowe paciorki noszone przy sobie dają moc odmawiającemu codziennie Różaniec. To oddanie całego swojego życia Maryi i Jezusowi. Znajomość części i Tajemnic Różańcowych to wiedza o ich niezwykłym życiu oraz przeżywanie wraz z nimi radości i cierpienia. Kontemplując tajemnice przeplatamy w nich nasze życie, a to ułatwia nam zrozumienia swoich boleści i trudności. Tradycyjny różaniec składa się z pięciu dziesiątek koralików, które łączą się w jednym miejscu. W miejscu tego łącznika może być koralik lub drobny medalik z wizerunkiem Maryi, świętego lub na przykład krzyż św Benedykta.

Krzyż św Benedykta

Jest to krzyż wpisany w formę medalika, który zawiera w sobie kilka bardzo ważnych symboli i napisów. Jego moc pochodzi od św. Benedykta, który w XI wieku uzdrowił młodego chłopaka ugryzionego przez węża. Gdy był już w agonii, św. Benedykt przyszedł do niego i cudownie uzdrowił go przykładając w miejsce ugryzienia swój krzyż. Potem mężczyzna sam wstąpił do zakonu, a z czasem został papieżem Leonem IX. Ten niezwykły przedmiot ma moc w obronie przed złym duchem i innymi niebezpieczeństwami.

Krzyż św. Benedykta dostępny na MeritoHurt.pl